Compoplan

Konferencja klimatyczna

COP24

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, odbyła się tym razem w Katowicach w dniach od 2 do 16 grudnia 2018 (COP24). Poświęcona ona była światowej polityce klimatycznej w której wzięli udział przedstawiciele 196 państw świata. Celem szczytu było przyjęcie przez wszystkie Strony pakietu zasad wdrożeniowych Porozumienia paryskiego.