Compoplan

RODO

Ochrona Danych Osobowych

W związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Państwa prywatność, prosimy o wyrażenie odpowiednich zgód, które umożliwią nam kontakt z Państwem.

Dalsza korespondencja z Państwem będzie wyrazem akceptacji poniższych zgód.

TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę „Compoplan“ S.C. Jerzy Goscinski, Joanna Gradwohl w Bielsku-Białej, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów (uwzględniającej moje dane osobowe) i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

TAK

Wyrażam zgodę na używanie przez firmę „Compoplan” S.C. Jerzy Goscinski, Joanna Gradwohl” w Bielsku-Białej urządzeń, na których jestem w stanie odczytać informacje elektroniczne, dla celów marketingu bezpośredniego polegającego na kontakcie w celu zainicjowania nowej współpracy z byłymi kontrahentami ww. Spółki. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie Prawa telekomunikacyjnego.

TAK

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy „Compoplan S.C. Jerzy Goscinski, Joanna Gradwohl”, na przekazany temu podmiotowi mój numer telefonu oraz adres e-mail informacji handlowej mającej na celu zainicjowanie nowej współpracy z byłymi kontrahentami ww. Spółki. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednocześnie dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Compoplan S.C. Jerzy Goscinski, Joanna Gradwohl”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów, uwzględniającej Pani/Pana dane osobowe, jako przedstawiciela kontrahenta, i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości lub zarządzania zgodami w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W niniejszym przypadku chodzi o cele wskazane w pkt. 2.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować, że kontrahent nie będzie mógł widnieć w bazie kontrahentów.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, kurierskie lub pocztowe.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu usunięcia danego kontrahenta z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail office@compoplan.com. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.