Compoplan

przerzucarka
system zraszania pryzm

Kompostownie pryzmowe odkryte

Odkryte kompostownie pryzmowe są nieodzownym elementem
w gospodarce odpadowej każdej gminy.

Charakterystyka techniczna:

Podstawowe wyposażenie techniczne odkrytych kompostowni pryzmowych to szczelna platforma wyposażona w negatywny system napowietrzania lub pozytywny systemem napowietrzania pryzm i ujmowania odcieków procesowych, zbiornik na odcieki, biofiltr, system zraszania pryzm oraz centrala sterowania i dokumentacji.

Zastosowanie:

Kompostowanie odpadów zielonych (z parków, dróg i lasów np.)
i biodegradowalnych z selektywnej zbiórki oraz osadów ściekowych.

Kompostownie zakryte w boksach

Kompostownie pryzmowe odkryte