Compoplan

pustynia
Rośliny motylkowe
owad

Dlaczego kompostowanie?

Zalety kompostowania odpadów organicznych (roślinnych i zwierzęcych):

  • zmniejszenie ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska, gdzie rozkładając się w sposób niekontrolowany mogą zatruwać środowisko.
  • źródło substratu organicznego niezbędnego dla zapewnienia i utrzymania urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedostatek humusu) i możliwość ograniczenie w rolnictwie przedawkowania nawozów sztucznych – ochrona wody pitnej, rzek i zbiorników oraz morza
  • kompostowanie jest najskuteczniejszym działaniem ograniczania niekorzystnych zmian klimatu, w którym udział może i winien brać każdy. Jest centralną częścią systemu zwanego carbon farming – jedynego efektywnego i uniwersalnego sposobu wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i wiązania go na długi czas w glebie. Dodatkowo poprzez wspieranie rozwoju i wzrostu roślin i zasiedlanie nimi powierzchni ziemi kompost przyczynia się do zwiększenia wiązania atmosferycznego dwutlenku węgla w masie roślinnej.
  • Kompost jest podstawą produkcji prawdziwie ekologicznej i zdrowej żywności i kwiatów ozdobnych, która może się rozwijać bez niszczenia naturalnych zasobów i być powszechna tylko wtedy, gdy na rynku nieprzerwanie dostępny jest kompost dobrej jakości.