Compoplan

kompostownie pryzmowe w halach
kompostownie w halach
Kompostownie zakryte
Olej palmowy

Kompostownie pryzmowe w halach

Kompostownie pryzmowe w halach, to najczęściej obiekty duże, przetwarzające powyżej 25.000 t odpadów rocznie. Mniejsze ilości kompostowane są zazwyczaj w boksach. Przykładem jest kompostownia pryzmowa w reaktorach typu „New Earth”.

 

Charakterystyka techniczna:

Reaktory o wielkości dochodzącej w standardzie do 100 m długości, 16 m szerokości i 7,5-8 m wysokości. Pokrycia plandekowe zapewniają odporność na korozję i dużo dziennego światła do pracy wewnątrz. W reaktorach brak jest jakichkolwiek instalacji elektrycznych lub urządzeń ruchomych, które narażone by były na destruktywne działanie agresywnej atmosfery reaktorów.

Pojemności każdego takiego reaktora mieszczącego trzy pryzmy przejazdowe wynosi około 1.500 m³ wsadu, czas przebywania wsadu w reaktorze, w zależności od założeń procesowych, waha się od 4 do 5 tygodni, nie licząc czasu układania pryzmy.

Przepustowość instalacji: 1 reaktor – 12.500 ton/rok wsadu 5 reaktorów (max.) – 62.000 ton/rok wsadu.

Napowietrzanie pryzm odbywa się pod posadzkowym systemem rur służących jednocześnie do odprowadzania odcieków procesowych. Powietrze procesowe i powietrze hal reaktorów oprowadzane są do atmosfery poprzez biofiltr.

Zastosowanie:

Kompostowanie odpadów zielonych (z parków, dróg i lasów np.) i biodegradowalnych z selektywnej zbiórki oraz osadów ściekowych lub FOOK.

Kompostownie zakryte w boksach

Kompostownie pryzmowe odkryte