Compoplan

bramy compobox
kompostownia tunelowa
Kompostownie zakryte
Compobox

Kompostownie zakryte w boksach

Kompostownie tunelowe lub w boksy, to najczęściej obiekty mniejsze, przetwarzające do 25.000 t odpadów rocznie. Większe ilości kompostowane są zazwyczaj w kompostowniach pryzmowych. Przykładem jest kompostownia tunelowa typu „COMPOnent”.

Charakterystyka techniczna:

Reaktory tunelowe o wielkości dochodzącej w standardzie do 30 m długości, 12 m szerokości i 7 m wysokości. Pokrycia plandekowe zapewniają odporność na korozję i dużo dziennego światła do pracy wewnątrz. W boksach brak jest jakichkolwiek instalacji elektrycznych lub urządzeń ruchomych, które narażone by były na destruktywne działanie agresywnej atmosfery reaktorów.

Pojemności każdego takiego reaktora mieszczącego materiał spiętrzany do wysokości 3 m wynosi około 1.000 m³ wsadu, czas przebywania wsadu w boksie, w zależności od założeń procesowych, waha się od 4 do 5 tygodni, nie licząc czasu zapełniania boksu.

Przepustowość instalacji:

1 tunel – ok. 7.500 ton/rok wsadu
5 tuneli (4 + 1 startowy – ok. 30.000 ton/rok wsadu.

Napowietrzanie pryzm odbywa się pod posadzkowym systemem rur służących jednocześnie do odprowadzania odcieków procesowych. Powietrze procesowe i powietrze hal reaktorów oprowadzane są do atmosfery poprzez biofiltr.

Zastosowanie:

Kompostowanie odpadów zielonych (z parków, dróg i lasów np.) i biodegradowalnych z selektywnej zbiórki oraz osadów ściekowych lub FOOK

Kompostownie zakryte w boksach

Kompostownie pryzmowe odkryte