Compoplan

Prezydent Fischer

Bogota 2016

Juan Manuel Santos prezydent Kolumbii w latach 2010–2018, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2016, spotkał się w Bogocie z Prezydentem Austrii Heinzem Fischerem (2004–2016). Towarzyszyła mu bardzo ważna, 80-osobowa delegacja, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, z sektora edukacyjny, sektora kultury i wielu przedsiębiorców. W rozmowach omawiano różne kwestie, poczynając od powtórzenia wsparcia, jakie Austria udzieliła procesowi pokojowemu do mechanizmów współpracy z Unią Europejską. Wykorzystano doświadczenie Austrii w zakresie działań rolnośrodowiskowych w rolnictwie ekologicznym. Przedstawiono projekt „Biocolombia”, aby ukazać różnorodność biologiczną kraju i wzbudzić zainteresowanie jednostek naukowych jak austriackie uniwersytety i inne ośrodki badawcze. Podpisano liczne porozumienia współpracy i listy intencyjne.
Prezydent Fischer