Compoplan

Kompostownie zakryte w boksach

przerzucarka
system zraszania pryzm

Kompostownie pryzmowe odkryte:

Odkryte kompostownie pryzmowe są nieodzownym elementem
w gospodarce odpadowej każdej gminy.

Charakterystyka techniczna:

Podstawowe wyposażenie techniczne odkrytych kompostowni pryzmowych to szczelna platforma wyposażona w negatywny system napowietrzania lub pozytywny systemem napowietrzania pryzm i ujmowania odcieków procesowych, zbiornik na odcieki, biofiltr, system zraszania pryzm oraz centrala sterowania i dokumentacji.

Zastosowanie:

Kompostowanie odpadów zielonych (z parków, dróg i lasów np.)
i biodegradowalnych z selektywnej zbiórki oraz osadów ściekowych.

Maszyny: https://www.compost-systems.com/pl/green/maschinentechnik

kompostownia
zadaszenie pryzm z Kolumbii

Kompostownie pryzmowe w halach:

Kompostownie pryzmowe w halach, to najczęściej obiekty duże, przetwarzające powyżej 25.000 t odpadów rocznie. Mniejsze ilości kompostowane są zazwyczaj w boksach. Przykładem jest kompostownia pryzmowa w reaktorach typu „New Earth”.

Charakterystyka techniczna:

Reaktory o wielkości dochodzącej w standardzie do 100 m długości, 16 m szerokości i 7,5-8 m wysokości. Pokrycia plandekowe zapewniają odporność na korozję i dużo dziennego światła do pracy wewnątrz. W reaktorach brak jest jakichkolwiek instalacji elektrycznych lub urządzeń ruchomych, które narażone by były na destruktywne działanie agresywnej atmosfery reaktorów.

Pojemności każdego takiego reaktora mieszczącego trzy pryzmy przejazdowe wynosi około 1.500 m³ wsadu, czas przebywania wsadu w reaktorze, w zależności od założeń procesowych, waha się od 4 do 5 tygodni, nie licząc czasu układania pryzmy.

Przepustowość instalacji: 1 reaktor – 12.500 ton/rok wsadu 5 reaktorów (max.) – 62.000 ton/rok wsadu.

Napowietrzanie pryzm odbywa się pod posadzkowym systemem rur służących jednocześnie do odprowadzania odcieków procesowych. Powietrze procesowe i powietrze hal reaktorów oprowadzane są do atmosfery poprzez biofiltr.

Zastosowanie:

Kompostowanie odpadów zielonych (z parków, dróg i lasów np.) i biodegradowalnych z selektywnej zbiórki oraz osadów ściekowych lub FOOK.

Maszyny: https://www.compost-systems.com/pl/green/maschinentechnik

kompostownie pryzmowe w halach
kompostownia tunelowa
Kompostownie zakryte
bramy compobox

Kompostownie zakryte w boksach:

 

Kompostownie tunelowe lub boksy, to najczęściej obiekty mniejsze do średnich, przetwarzające od 5 do 40.000 Mg odpadów rocznie. Większe ilości powinny być kompostowane raczej w kompostowniach pryzmowych otwartych lub zakrytych. Przykładem kompostowni tunelowych są kompostownie typu „COMPObox”.

Charakterystyka techniczna:

Reaktory tunelowe o wielkości dochodzącej w standardzie do 30 m długości, 6 m szerokości i 3,5 m wysokości ścian bocznych. Pokrycia plandekowe zapewniają odporność na korozję i przenikanie dziennego światła ułatwiając prace wewnątrz bez sztucznego oświetlenia. W boksach brak jest jakichkolwiek instalacji elektrycznych lub urządzeń ruchomych, które narażone by były na destruktywne działanie agresywnej atmosfery reaktorów.

Pojemności każdego takiego standardowego reaktora mieszczącego materiał spiętrzany do wysokości maks.2,5-3 m wynosi około 400-500 m³ wsadu, czas przetrzymania wsadu w boksie, w zależności od założeń procesowych, waha się od 3 do 4 tygodni procesu intensywnego (termofilowego), nie licząc czasu zapełniania boksu. Celem jest osiągnięcie parametru stabilizacji AT4 = 20mg O2/g s.m. W trakcie procesu zaleca się przerzucanie wsadu przynajmniej raz na tydzień. Jest to niezbędne m/i w celu kontroli plagi much. Moduł logistyczny składa się zawsze z 4 identycznych tuneli.

Przepustowość instalacji:

1 moduł 4 tuneli standardowej wielkości – ok. 10.000 Mg/rok wsadu
8 tuneli to ok. 20.000 Mg/rok, 12 – 30.000, 16 – 40.000 Mg wsadu.

Napowietrzanie negatywne pryzm odbywa się pod posadzkowym systemem rur służących jednocześnie do odprowadzania odcieków procesowych. Powietrze procesowe i powietrze hal reaktorów oprowadzane są do atmosfery poprzez biofiltr. Wysysanie powietrza umożliwia pełną hermetyzację reaktorów poprzez wytwarzane w nich nieustanne podciśnienie.

Zastosowanie:

Kompostowanie frakcji podsitowej w MBP (0-80mm), odpadów klasy III, np. z ubojni, kurników, itp., odpadów zielonych (z parków, dróg i lasów np.) i biodegradowalnych z selektywnej zbiórki oraz osadów ściekowych wymieszanych ze strukturą.

Kompostownie tunelowe są szczególnie polecane tam, gdzie jest brak miejsca oraz gdy kontrola emisji zapachowych jest szczególnie istotna.

Maszyny: https://www.compost-systems.com/pl/green/maschinentechnik