kompost

KOMPOSTOWNIE

Kompostownie pryzmowe odkrytecompoplan_compost

Odkryte kompostownie pryzmowe są nieodzownym elementem
w gospodarce odpadowej każdej gminy.

Charakterystyka techniczna:

Podstawowe wyposażenie techniczne odkrytych kompostowni pryzmowych to szczelna platforma wyposazona w negatywny system napowietrzania lub pozytywny systemem napowietrzania pryzm i ujmowania odcieków procesowych, zbiornik na odcieki, biofiltr, system zraszania pryzm oraz centrala sterowania i dokumentacji.

Zastosowanie:compoplan_compost

Kompostowanie odpadów zielonych (z parków, dróg i lasów np.)
i biodegradowalnych z selektywnej zbiórki oraz osadów ściekowych.

compoplan.com | 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyganska 3, Poland/Polen
Web: www.compoplan.com | Mail::office@compoplan.com | Tel :+48 33 821 51 64