compoplan.com

DOKUMENTACJE

  • W epoce Internetu decydenci nie są konfrontowani z brakiem możliwości pozyskania informacji o tym, jakie technologie się stosuje, lecz aby się dowiedzieć, która z tych technologii jest w jego przypadku najlepsza jest trudno. Podjęcie kwalifikowanej decyzji nie jest łatwe.
copmoplan_halle

Przekrój hali reaktora dynamicznego kompostowania osadów ściekowych.

  • Naszym zadaniem jest ułatwienie lub umożliwienie podjęcia trafnej decyzji. Porównanie stosowanych metod, ich wad i zalet w oparciu o realne referencje daje możliwość podjęcia obiektywnej i trafnej decyzji wyboru.
copmoplan_halle
  • Ponieważ obiekty służące gospodarce odpadów nie są obiektami prestiżowymi ale funkcjonalnymi, przy wyborze obowiązywać powinna odwrotna zasada niż przy wyborze samochodu: prostota i niska cena przy zachowaniu pełnej funkcjonalności to podstawowe zalety takich obiektów i rozwiązań!!
copmoplan_halle

Studium wykonalności dla kompostowni osadów ściekowych w Hiszpanii

Oferujemy wykonywanie

  • Programów gospodarki odpadami (np. Powiatowe PGO, gminne PGO, PGO dla Związków Komunalnych)
  • Studiów wykonalności(np. dla ZUOK, kompostowni, sortowni odpadów,)
  • Programów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z ust. o zam. publ. np. dla ZUOK, kompostowni,)
  • Dokumentacji przetargowych (np. na realizacje lub modernizacje ZUOK, kompostowni, składowisk itp. lub wykonie koncepcji, planów technicznych, szacunków i kalkulacji cenowych i wiele innych dokumentów stanowiących podstawy ubiegania się o fundusze UE lub FOS)

Nasza wiedza to lata doświadczeń austriackich i niemieckich inżynierów, nasze ceny odpowiadają realiom polskiego rynku.

compoplan.com | 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyganska 3, Poland/Polen
Web: www.compoplan.com | Mail::office@compoplan.com | Tel :+48 33 821 51 64